Сайтът вече не се поддържа. Актуалната версия на изданието е налична на https://ntffpu.uni-plovdiv.bg

* * *

The site is out of date. You can find the current version at https://ntffpu.uni-plovdiv.bg

Отговорни редактори

Доц. д.ф.н. Жоржета Чолакова (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Проф. д.ф.н. Диана Иванова (2013)

Доц. д-р Елена Гетова (2011, 2012)

Международна редакционна колегия

Проф. д.ф.н. Александър Владимирович Бондарко (Санкт-Петербург, Русия)

Проф. д.ф.н. Сергей Иванович Николаев (РАН, Русия)

Проф. д-р Богуслав Желински (Познан, Полша)

Проф. д-р Малгожата Коритковска (Полша)

Проф. д-р Михаела Солейман-пур-Хашеми (Масариков университет, Бърно, Чехия)

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров (ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, България)

Редакционен екип

Проф д.ф.н. Диана Иванова

Проф. д.ф.н. Любка Липчева

Доц. д-р Юлиана Чакърова

Доц. д-р Татяна Ичевска

Доц. д-р Елена Гетова

Доц. д-р Христина Тончева

Доц. д-р Красимира Чакърова

Доц. д-р Борян Янев

Доц. д-р Яна Роуланд

Гл. ас. д-р Борислав Борисов

Гл. ас. д-р Снежа Цонева-Матюсън

Гл. ас. д-р Фани Бойкова

Гл.ас. Райна Петрова (2012)

Технически сътрудници

Гл. ас. д-р Ани Маринова - научен секретар (2014, 2015, 2016, 2017)

Гл. ас. д-р Веселка Ненкова - научен секретар (2013)

Ас. Райна Петрова - технически редактор (2011)

Ас. Гергана Иванова - коректор (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Collections in this community